Zahvaljujući ovom vrstom štampe pokriveni su svi proizvodi teškog oblika kao što su: zakrivljeni (konveksni), šuplji (konkavni), cilindrični, sferni, okrugli… Jedan od jeftinijih i bržih otisaka koji je namenjen za velike ali i male tiraže.