Nekoliko primera koji su za ovu vrstu štampe: novine, časopisi, brošure, flajeri, blokovska roba… Ofset štampa je pogodna za ekonomičnu proizvodnju velikih tiraža sa visokokvalitetnim otiskom sa malim održavanjem.