Sapunjera od gline

RUČNIM RADOM STVORENI PROIZVODI  IZRAZ SU LJUDSKE DUŠE, LJUBAVI I DOBROTE

SAPUNJERA

Prirodni materijal, glina domaćeg porekla pečena u električnim pećima na temperaturi u rasponu od 1000°C-1250°C.

Veličina 12x8cm

Dizajn jednobojan u keramičkoj glazuri

home