Keramičke slike

RUČNIM RADOM STVORENI PROIZVODI  IZRAZ SU LJUDSKE DUŠE, LJUBAVI I DOBROTE

KERAMIČKE SLIKE

Prirodni materijal, glina domaćeg porekla pečena u električnim pećima na temperaturi u rasponu od 1000°C-1250°C.

Dimenzija proizvoljna, okvirno A5 ili A4 format.

Dizajn po želji

home